[ST-breadcrumb]


Тренінги для розвитку лідерських здібностей та творчого потенціалу у дітей

ЗАНЯТТЯ №1

Вправа: «Знайомство»

Тренер в загальних рисах розповідає про мету тренінгу та чим буде займатись група. Учасникам пропонується намалювати малюнок за темою «Мій життєвий шлях» і підписати. Після виконання роботи учні її презентують і пояснюють зміст.

Обговорення містить самоаналіз уявлення пройденого шляху, його особливостей і досягнень. Після цього учасникам групи повідомляється, що з метою організованої діяльності необхідно розробити правила спілкування і записати їх на ватмані, який завжди буде присутнім на заняттях.

Рекомендовані такі правила:

1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

2. ЩИРІСТЬ І ВІДВЕРТІСТЬ

3. ПОВАГА ДО ІНШОГО

4. ОБГОВОРЕННЯ ЛИШЕ ТОГО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ГРУПІ В ДАНИЙ МОМЕНТ

5. АКТИВНА УЧАСТЬ (ПРИ НЕБАЖАННІ ВИСЛОВЛЮВАТИСЬ – «ПРАВИЛО ПІДНЯТОЇ РУКИ»)

6. ГОВОРИТИ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ І ПРО ВЛАСНІ ПОЧУТТЯ.

Вправа: «Побажання»

Висловлювання побажань учасників один одному на аркуші паперу, який прикріплений до стіни (або на задній стороні стільчика).

Обговорення: Що ви відчували, коли висловлювали побажання один одному? Що було важче: висловлювати побажання чи отримувати? Які виникли труднощі під час виконання завдання?

Має бути зроблений висновок про те, що побажання має відповідати інтересам співрозмовника і бути щирим.

Вправа: «Само презентація»

Кожен учасник у максимально стислий час (приблизно 5-7 хвилин) повинен визначити свої яскраві особистісні риси і оформити їх у вигляді невеличкої реклами – презентації. Аркуші не підписуються і збираються тренером. Потім кожен з учасників витягує один з аркушів і читає характеристику, намагаючись відгадати про кого йдеться.

Обговорення: Включає обмін враженнями і труднощами при складанні експрес презентації. У кінці першого заняття група обирає ритуал вітання і прощання.

ЗАНЯТТЯ №2

Вправа: «Фіксація Я»

Інструкція: Скажіть вголос «Я» (тривалість – 10 хвилин).

Спочатку завдання виконується всією групою, а потім з кожним учасником по черзі.

Обговорення: Включає висловлювання думок, почуттів, емоційної забарвленості, висловлювання щодо впевненості в собі, впливу оточення, особливостей власного характеру.

Вправа: «Яким мене сприймають оточуючі»

Інструкція: Один з учасників виходить за двері, а ми обираємо когось із нас в якості моделі, яку йому необхідно відгадати за допомогою асоціативних запитань (наприклад: «Якщо б це була тварина, то яка?» )

Обговорення: Аналізуються особливості сприйняття оточуючими особистості кожного з учасників та їх відповідальність само сприйняттю учнів.

Вправа: «Нове ім’я»

Інструкція: Ім’я, як і будь-яке інше слово, яке часто використовується, має психологічний вплив на людину. Змінюючи його (або додаючи певні характеристики) можна змінити і своє ставлення до себе та до інших. Ви можете змінити своє ім’я або додати слово – характеристику (наприклад:

сміливий Віктор).

Спробуйте визначитись, які характеристики повинні вмістити в собі це ім’я і напишіть його на аркуші, який причепіть спереду до одягу. Уявіть декілька ситуацій, пов’язаних із новим ім’ям, уявіть себе їхнім учасником, використовуючи розповідь на тему: «Як я себе почуваю з новим ім’ям? Як я спілкуюсь, маючи таке ім’я?»

Вправа: «Особливості юнацького віку»

Інструкція: За допомогою кольорових позначок на ваших стільцях об’єднайтесь в групи і отримайте відповідне завдання. Ви повинні обговорити в групі висловлювання та пояснити своє розуміння їх; спробуйте доповнити наведені висловлювання власними міркуваннями та зобразіть їх у вигляді малюнку або аплікації:

1. В юності «Я» відчуває свою здатність стати рушійною силою Всесвіту… (А. Мінегетті)

2. Юнацький вік – це пошук цілей, служінню яких могли б присвятити себе, здійснення вибору, смисл якого в тому, щоб рухатися вперед, або назад. (А. Маслоу)

3. Що посієш в юності, те пожнеш в зрілості. (Народна мудрість)

Обговорення: Виявляю та фіксую на дошці опорні висловлювання учнів, на основі яких створюється узагальнений образ юнацтва.

Висловлювання по колу: «Я дізнався…», «Я зрозумів…».

Домашнє завдання: Написати твір – роздум на тему: «Мої досягнення»

ЗАНЯТТЯ №3

Вправа: «Будинок»

Інструкція: Уявіть та опишіть себе у вигляді будинку. При аналізі самоописів зверніть увагу на зміст, форму, розмір будинків, ступінь їх зручності, комфортності, на основі чого робиться висновок про глибину знання та прийняття кожним з учнів власного «Я»

Вправа: «Розкриття троянди»

Інструкція: Займіть зручну позу, розслабтесь. Уявіть себе серед прекрасного чудового саду троянд. Одна з цих троянд ще не розквітла, тому її бутон зелений – і з краплинкою рожевого кольору в середині. Уявіть її собі і зафіксуйте цей образ у вашій уяві. Раптом квітка починає поступово розкриватися, і світу з’являються чудові, свіжі пелюстки аж поки троянда не розкривається зовсім. Відчуйте аромат, властивий лише їй, свіжій і неповторній… А тепер уявіть ту життєву силу, яка, піднімаючись від самого коріння, стала джерелом процесу розквіту цієї троянди… Ця квітка – це ви… Та ж сила, що вдихнула життя в неї, творить чудо і з вами – вона пробуджує ваші найкращі риси, найприємніші спогади та переживання, дозволяє вам розцвісти…

Обговорення: Після виконання вправи учні висловлюють власні переживання за допомогою висловлювання по колу «Я відчув…»

Вправа: «Цінність мого Я»

Інструкція: проаналізуйте запропоновані висловлювання. Виявіть сутність значення любові особистості до самої себе в наведених висловлюваннях. Які з наведених думок близькі вам? Чи пов’язана, з вашої точки зору, любов особистості до самої себе та прийняття себе? За що людина може любити себе? (Учні працюють з розрахунку: одна група учасників на кожне висловлювання, після виконання завдання група, яка працювала над першим висловлюванням презентує його групі, що працювала над другим висловлюванням, а потім – навпаки)

1. «Моє власне Я повинно бути таким самим об’єктом моєї любові, як і інша людина. Ствердження власного життя, щастя, свободи, укорінене в здатності любити, тобто в піклуванні, повазі, відповідальності та знанні. Якщо індивід може любити свідомо, він любить також і себе, якщо він любить лише інших, він взагалі не може любити…» (Е. Фромм)

2. «Людина, яка любить себе, перебуває в гармонії з усім світом, бо всю різноманітність речей вона знаходить у собі» (А. Менегетті)

Обговорення: З’ясовується специфіка осмислення учнями наведених висловлювань, виявляється значущість прийняття власного «Я» як достойного поваги, любові самим собою та іншими для переживання власної самоцінності.

ЗАНЯТТЯ №4

Вправа: «Дерево»

Інструкція: Відчуйте себе деревом, виберіть яким саме; на малюнку спробуйте уявити себе в таких ситуаціях:

– дерево у сонячну погоду

– дерево і слабкий вітерець

– дерево та сильний вітер

Обговорення: Має містити висловлювання відчуттів, переживань.

Вправа: «Програма самоствердження»

Інструкція: Дайте відповідь на питання:

– коли вибір залежить від вас?

– чи залежить ваша програма від думки батьків?

– а може ви прагнете бути схожим на ваших друзів?

Попереднє обговорення за цими питаннями має включати висновок про необхідність і значущість власного вибору у визначенні плану особистісного розвитку.

Наступний етап – створення програми за зразком:

ЕТАПИ:

· Сфери самоствердження

· Я в спілкуванні

· Я – особисте

· Мої позитивні риси

· Мої недоліки

· Мої цілі

· Мої досягнення

· Самоствердження у д-сті

· У навчанні

· У родині

· Друзі

· Дозвілля

Складаючи дану програму, дотримуйтесь таких правил:

1. Чітко уявіть власні цілі

2. Визначте, за якими ознаками ви будите констатувати успіх

3. Слова не повинні розходитись з ділом

4. Отримайте задоволення від свого розвитку

Дані правила фіксуються учнями. При необхідності програма завершується вдома. До того ж повинен бути схематичний варіант програми, який учень може використовувати як щоденник для фіксації результатів.

ЗАНЯТТЯ №5

Вправа: «Лист з майбутнього»

Інструкція: Уявіть, що вже пройшло багато часу з того моменту, коли ви закінчили школу, інститут, влаштувалися на роботу. У вас багато турбот і ви стали іншою людиною. Уявіть себе у майбутньому, років через 15 – 20, і напишіть собі листа. Нагадайте собі про те, що ви вже могли забути, якими були і що любили, як проводили вільний час, які протиріччя у ваших поглядах були.

Обговорення: має містити висловлювання про відчуття плинності часу, необхідності цінувати кожну мить свого життя, відчувати час.

Вправа «Два стільці»

Інструкція: сядьте на перший стілець і в ролі «нападаючого» звинувачуйте себе в невиконанні запланованого. Запишіть звинувачення.

Потім пересядьте на другий стілець і в ролі «захисника» спробуйте виправдати себе. Запишіть виправдання.

Після цього спробуйте знайти компроміс між «нападником» і «захисником». Прагніть об’єктивно проаналізувати ситуацію і знайти конструктивне рішення.

Висловлюється кожен з учасників на двох стільцях, а компроміс записують самостійно.

Обговорення: що дає нам самозвинувачення і виправдання? В яких випадках вони є корисними для особистості, а коли можуть зашкодити? Яким має бути компроміс між ними?

Підготувала: Чава Тетяна Дмитрівна,
координатор Таращанського району

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 × one =