[ST-breadcrumb]


Тренінг “Взаємозв’язок прав та обов’язків учнівської молоді”

Взаємозв’язок прав та обов’язків учнівської молоді.

Тренінг для лідерів учнівського самоврядування.

Мета: створити ситуацію ефективного міжособистісного спілкування заради формування громадської думки щодо стану порушення прав дитини та виконання обов’язків учнівською молоддю; розвивати навички колективної співпраці, стимулювати учнів до пізнання нового.

Обладнання: папір, стікери, маркери, ватмани.

Унаочнення: плакати соціальної реклами: Конвенція ООН про права дитини, насильство в сім’ї, здоровий спосіб життя; типові правила поведінки для учнів.

Хід проведення:

Вступне слово тренера. Темою нашого тренінгу є питання взаємозв’язок прав та обов’язків учнівської молоді.

В наш час існує таке явище, що учні знають свої права, і то лише ті які їм вигідні Та можуть зовсім не знати обов’язків та заборон. Сьогодні ми розглянемо питання як же відносяться поняття права і обов’язки учнів.

Але на сам перед ми повинні з вами домовитися про певні правила, яких ми будемо дотримуватися під час нашого тренінгу.

( Учні озвучують і записують на дошці правила)

Вправа 1.

Тренер: Кожен із нас мріє жити якнайкраще. А давайте разом уявимо, якою ж повинна бути країна в якій всім живеться добре і комфортно. Зараз на кольорових папірцях ви повинні написати свої характеристики ідеальної держави і приклеїти їх на карту нашої омріяної країни.

( діти виконують завдання і озвучують свої характеристики)

Тренер підсумовує і робить висновки, що це все можливо тільки за умови чіткого дотримання прав та обов’язків кожного її жителя.

Вправа 2.

Що ж таке права і обов’язки? ( Діти висловлюють свою думку)

Права – це особливий вид соціальних норм, що регулюють відносини між людьми. Усі соціальні норми залежно від їх ролі й місця в системі соціального регулювання поділяються на правові (або юридичні), моральні, релігійні, корпоративні, політичні норми, естетичні, звичаї та традиції.

Обов’язки –це сукупність моральних зобов'язань людини перед суспільством. Він виступає як нормативна категорія, що регламентує соціальні обов'язки, котрі повинен виконувати індивід у силу суспільної необхідності. Обов'язок — вища моральна зобов’язаність, що стала внутрішньою якістю і стимулом вільної поведінки особистості, це органічна необхідність, що узгоджує особисті й суспільні інтереси.

Людина живе у різних сферах суспільства: сім’я, робота, навчання, суспільні відносини. Давайте проглянемо які права та обов’язки мають люди у різних сферах життєдіяльності.

Учні діляться на чотири мікрогрупи, в яких опрацьовують права і обов’язки дітей у сім’ї , на роботі, під час навчанні, у суспільному житті. Учні презентують результати своєї роботи.

Тренер робить висновки.

Окрім прав та обов’язків ви маєте чіткі заборони:

– не допускати прояви грубості вульгарності;

– палити у приміщенні і на території навчального закладу;

– використовувати піротехнічні засоби;

– вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

– псувати державне, громадське та державне майно.

Кожен учень має якісь досягнення або порушення тому існує таке поняття, як заохочення і покарання учнів.

Учні, які відзначились у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні», Похвальною грамотою «За особисті успіхи у вивченні окремих предметів» тощо.

По закінченню школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

У випадку порушення норм поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

– зауваження вчителя;

– зауваження чи догана директора школи;

– догана директора у присутності всіх учнів;

– направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники.

За нанесенням умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Вправа 3. Учні розподіляються на дві групи, стають у коло таким чином, щоб група “Права” утворює зовнішнє коло, група «Обов’язки» -внутрішнє. Стають обличчям один до одного. Членам групи “Права” видаються папірці з написаними твердженнями “ Маю право на …..”, групі “обов’язки” “Я зобов’язаний…” Учні озвучують один одному твердження, потім внутрішнє коло рухається за часовою стрілкою, переміщуючись на одного учня. Так відбувається доти, доки всі не пройдуть повне коло і не озвучать свої твердження.

Орієнтовні твердження для групи «Право»

• навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

• вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

• одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;

• користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

• доступ до інформації в усіх галузях знань;

• участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

• особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

• участь в об’єднаннях громадян;

• безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

• трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочних час;

• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних працівників.

Орієнтовні твердження для групи «Обов’язки»

· додержання законодавства, моральних, етичних норм;

· систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

· додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

· бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

· дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

· брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

· піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

· дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та території закладу;

· діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

· не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття;

· приходити до школи охайним, в шкільній формі або в одязі ділового стилю;

· акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя;

· бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитися до батьків, проявляти милосердя, турбуватися про молодших;

· у випадку псування майна, приміщення, учень повинен відшкодувати його або разом з батьками провести ремонт;

· вітатися до працівників та гостей школи.

Вправа 4. «Вільний мікрофон» Учні дається уявний мікрофон, вонивисловлюють свої думки щодо тренінгу, чого вони навчилися і що зрозуміли.

Заключне слово тренера. Отже, тепер ви добре ознайомилися з правами та обов‘язками. Я дуже сподіваюсь, що ви будете дотримуватися всього, що почули, що дізналися і не тільки, щоб мати хорошу характеристику, а в першу чергу, щоб бути людиною та зразковим учнем, щоб вами пишалися ваші батьки, знайомі та ви самі. Щоб ви могли побудувати ідеальну країну і жити в ній. Тож “ Знай правила – виконуй обов’язки”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × 3 =