[ST-breadcrumb]


Положення про вибори президента учнівського товариства та ради гімназистів

ПОЛОЖЕННЯ

про вибори президента учнівського товариства та ради гімназистів

1. Загальні положення

1.1.Вибори президента уч­нівського товариства прово­дяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

1.2.Право висування канди­дата має кожен класний колектив.Клас може висувати одного кан­дидата на посаду президента уч­нівського товариства.

1.3.Президентом учнівського товариства може бути обра­ний учень, який на день виборів закінчує 8 , 9 чи 10 клас.

1.4.Вибори президента уч­нівського товариства є рів­ними: кожен виборець має 1 голос, у голосуванні беруть участь члени ради гімназистів.

1.5.Голосування на виборах є таємним.

 

2. Організація та проведення виборів

2.1.Для проведення голосу­вання створюється виборча ко­місія у складі голів інформаційних комісій 9 -11 класів.

2.2.Виборча комісія:

• складає списки виборців;

• встановлює форму вибор­чого бюлетеня;

• проводить реєстрацію кан­дидатів на посаду президента уч­нівського товариства;

• встановлює результати ви­борів і оголошує їх.

 

3. Передвиборна агітація

3.1.Учень, який зареєстрова­ний кандидатом на посаду президента учнівського товариства, має право вести передви­борну агітацію.

3.2.Кандидат за допомогою ініціативної групи:

• повинен випустити рек­ламний плакат із власною фото­графією;

• підготувати передвиборчу програму;

• може здійснювати інші агі­таційні заходи.

3.3.Права кандидата на посаду президента учнівського товариства під час проведення агіта­ційної компанії:

• у будь-який час, не заважа­ючи навчально-виховному про­цесу, відвідувати той клас, у якому кандидат планує провести агіта­ційну кампанію;

• проводити агітаційну ро­боту на перервах та в позаурочний час.

3.4.Повідомлення про обрання оголошується головою виборчої комісії на засіданні ради гімназистів, відразу після підрахунку голосів.

3.5.Обраним вважається кан­дидат, за якого проголосувала більшість членів ради гімназистів, що взяли участь у голосуванні.

3.6.Вибори вважаються та­кими, що відбулися, якщо в них брало участь 75 % членів ради гімназистів.

3.7.Президент учнівського товариства обирається стро­ком на 2 роки.

3.8.Якщо двоє і більше кандидатів набрали однакову кількість голо­сів, проводяться повторні вибори.

3.9.Інавгурація президента учнівського товариства проходить в урочистій обстановці під час свята останнього дзвоника.

 

4.Вибори до ради гімназистів

4.1.Вибори до Ради гімназистів проводяться в класах відкритим голосуванням строком на 1 рік. Класний колектив обирає губернатора, що є представником від класу в раді губернаторів, яка в свою чергу входить до складу ради гімназистів та голів комісій які є членамипрофільних міністерств.

4.2.Рада міністрів складається з міністрів, які обираються з числа голів профільних класних комісій, та входить до складу ради гімназистів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

16 − ten =