[ST-breadcrumb]


Комісія загальної середньої та позашкільної освіти

Функції комісії

1. Використовуючи різноманітні методи, заохочувати дітей різного віку до здобуття ними повноцінної загальної освіти та додаткових знань, необхідних кожній дитині для власного всебічного розвитку та становлення як особистості.

2. Брати активну участь в організації та проведенні у навчальних закладах та на обласних рівніях предметних тижнів, олімпіад, конференцій. Відзначати найактивніших учасників та переможців.

3. Проводити соціологічні дослідження серед учнів, вчителів та батьків з проблемних питань навчання та організації навчального процесу, перспективи здобуття подальшої освіти, необхідності отримання в даний час позашкільної освіти та взаємовідносин між вчителями та учнями.

4. Налагоджувати співпрацю з управліннями та відділами освіти, адміністраціями та педагогами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Знаходити спільні шляхи вирішення проблем, які існують у системі освіти. Організовувати і проводити диспути, круглі столи та конференції з даного питання.

5. Реалізовувати і підтримувати різноманітні проекти, які спрямовані на вирішення проблем, визначених соціологічними дослідженнями.

6. Організовувати проведення тематичних модульних спецкурсів, семінарів та тренінгів з питань, які не входять до шкільних програм.

7. Висвітлювати діяльність комісії в засобах масової інформації та на сторінках Імережі Інтернет.