[ST-breadcrumb]


Експрес-гра “Право, обов’зок, свобода та відровідальність”

Опис досвіду

      Ігрова діяльність – це різновид активної діяльності дітей, у процесі якої вони оволодівають суспільними функціями, відносинами та рідною мовою як засобом спілкування між людьми. Ігрова діяльність є свого роду дитячим моделюванням соціальних відносин. За умови вмілого та правильного керівництва з боку дорослих ігрова діяльність сприяє формуванню емоційної, моральної та інтелектуальної сфери дитини, розвитку її уяви, фізичному вдосконаленню, вихованню волі до дії та здатності до гальмування – якостей необхідних людині в трудовій і суспільній діяльності.

      Гра – це єдиний вид діяльності, в якому реалізовуються форми ігрової свідомості, що трактуються психологом Л.Виговським як “царство довільності, свободи уяви”. Умовність гри звільняє її учасників від досягнення утилітарних і престижних цілей. Ігрова діяльність в цих умовах мотивується потребами пізнання і набуття нових знань, навичок, умінь, які знадобляться у майбутньому.
         У дозвіллєвих програмах спілкування, призначених для соціальних груп різного типу, колективна ігрова діяльність спрямовується на:
– формування взаємин ігрового спілкування у різних його формах;
– збагачення учасників ігрового спілкування морально й естетично цінними переживаннями, почуттями, настроями;
– перетворення загальновизнаних людських цінностей (творчий пошук, саморозвиток, духовність, душевна щедрість, життєвий неспокій, патріотизм) в індивідуально особистісні смисли засобами творчо-пошукової діяльності учасників ігрової програми;
– виникнення потреби транслювати набутий емоційний і пізнавальний багаж у зовнішнє середовище.

    Отже, колективна ігрова діяльність, яка розглядається через призму виховання, розуміється як процес породження культурно-виховного потенціалу особистості.
      Після проведення більше 20 районних експрес-ігор можна зробити висновок, що учням середнього шкільного віку подобаються експрес-ігри. Експрес-гра – одна із форм командної ігрової діяльності. Під час такої гри можуть бути задіяні до двадцяти команд по п’ять-шість учнів у кожній. Команди рухаються по станціях-зупинках, виконуючи тематичні завдання. За свої відповіді учні отримують бали ( від 1 до 10 ). Після підведення підсумків за максимальною кількістю балів визначається переможець.
     
      Для проведення експрес-ігор учням необхідно мати: ручки, папір, олівці, фломастери, скріпки, скотч, клей та ножиці. Організаційний комітет готує та розробляє завдання, які будуть запропоновані командам. Керівниками на станціях можуть бути педагоги та учні-старшокласники.

Тематика ігор може бути різноманітною: здоровий спосіб життя, етикет, пам’ятні дати, екологічне виховання, професійна діяльність тощо, література та мистецтво тощо. Отже, гра займає значне місце в системі фізичного, морального, трудового й естетичного виховання підростаючого покоління. Учням необхідна активна діяльність, яка задовольнить їхні інтереси та соціальні потреби, і однією із таких форм є гра. Отже, гра займає значне місце в системі фізично, морального й естетичного виховання підростаючого покоління. Учням необхідна активна діяльність, яка задовольнить їхні інтереси та соціальні проблеми, і однією із таких форм роботи є гра.

 

Експрес-гра «Право, обов’язок, свобода та відповідальність»
Для учнів 7-9 класів

Мета: формування основних правових знань учнів, виховання переконання про важливість сумлінного ставлення до своїх обов’язків.
Етапи підготовки і проведення виховної справи.
1.Етап – планування виховної справи. На даному етапі йде підбір питань, завдань для справи, місця і часу проведення.
2.Етап – вибір мети. Мета даної справи підібрана таким чином: розвиватиметься не тільки логічне мислення, а й почуття колективізму та взаєморозуміння.
3.Етап – організація діяльності учнів. Учні раніше були попереджені про проведення справи.
4.Етап – проведення справи. Виховна справа проводиться у формі експрес-гри, під час якої учні мандрують по станціях зупинках, на кожній із яких виконують завдання, за яке отримують бали (від 1 до 10).
5.Етап – підведення підсумків та нагородження переможців.  
Учасники: учні 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Ресурсне забезпечення: аркуші паперу, олівці, маркери, фломастери, ножиці, кольоровий папір, роздатковий матеріал та ін.
Наочне оформлення: підписи станцій-зупинок, по яких будуть мандрувати команди учнів протягом гри.
Відповідальна за проведення: Н.М. Міщенко – методист з виховної роботи ЦДЮТ.
Особливості проведення експрес-гри:
•    експрес-гра триває 2 години;
•    підготовка учнів до тематичної експрес-гри;
•    невтручання дорослих в процес проведення справи;
•    підсумки гри підводяться за результатами отриманих балів на кожній із станцій, переможці нагороджуються грамотами та призами.

 

Хід гри:

Команди шикуються на майданчику. Виходить ведуча
Ведуча: Доброго дня, учні та педагоги, які прибули сьогодні до нас. Ми з вами зібралися на нашу чергову експрес-гру «Право, обов’язок, свобода та відповідальність». Капітани команд отримають маршрутні листи, в яких вказано послідовність відвідування станцій-зупинок, якими ви будете мандрувати під час нашої експрес-гри. На кожній із семи станцій ви будете виконувати завдання, за які отримаєте бали від 1 до 10. В кінці гри будуть підведені підсумки, а переможці отримають подарунки. А тепер рушайте в дорогу. Успіхів вам!

СТАНЦІЯ № 1
 
Завдання. Розв’яжіть кросворд
По горизонталі:
1.Стійкий політико-правовий зв'язок особи і держави, який передбачає наявність взаємних прав та обов’язків.
2.Зібрання певного кола людей із якого-небудь органу, представників якоїсь організації для обговорення і вирішення чогось.
3.Передбачена законами форма прямого народовладдя, за якого шляхом таємного голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління.
По вертикалі:
1.Розмова між двома чи кількома особами.
2.Основний закон України.
3.Орган держави, до компетенції якого входить здійснення правосуддя у вигляді розгляду адміністративних, кримінальних і цивільних справ та прийняття у цих справ законних рішень.
4.Юрист, який надає професійну правову допомогу, захищає обвинувачених у суді.
5.Система усіх існуючих діючих у державі нормативно-правових актів як зовнішньої форми вияву права.
6.Система встановлених й охоронюваних державою загальнообов’язкових, формально визначених норм, що врегульовують найважливіші суспільні відносини.
7.Судове рішення провинність або невинність підсудного.
 
          5З
    3С         4А    А
     1Д         2К         У        Д    К
    І         1Г    Р    О    М    А    Д    Я    Н    С    Т    В    О
2З    А    С    І    Д    А    Н    Н    Я         О    Н
     Л              С             К    О
    О            Т        6П    7В         А    Д
    Г        3В    И    Б    О    Р    И        Т    А
                  Т              А    Р             В
                У            В    О            С
                Ц            О    К            Т
                І                     В
                Я                    О
                                                            
 
СТАНЦІЯ № 2
         Завдання. Знайдіть зашифровані в квадраті слова і вставте їх у речення.
 
П    Р    П    О    К    Я    Р    І    В    Л    Л
Ц    А    Д    Ч    О    В    Ь    Н    Е    І    Я
Я    В    І    И    Н    О    Д    О    В    К    Д
Ж    И    Т    С    Т    Р    О    С    И    Т    И
В    О    Л    І    Ь    О    І    В    Н    И    Б
Л    А    С    Н    З    Д    Т    А    Ш    Л    Ю
 
 
 
1.Право на …
2. Право на …
3. Право на …
4. Право на …
5. Право на …
6. Право на …
7. Право на охорону …
8. Право на достатній життєвий …
9. Право на   безпечне …
10. Права   …
Відповідь:
П    Р    П    О    К    Я    Р    І    В    Л    Л
Ц    А    Д    Ч    О    В    Ь    Н    Е    І    Я
Я    В    І    И    Н    О    Д    О    В    К    Д
Ж    И    Т    С    Т    Р    О    С    И    Т    И
В    О    Л    І    Ь    О    І    В    Н    И    Б
Л    А    С    Н    З    Д    Т    А    Ш    Л    Ю
 
 
 
1.Право на працю.
2. Право на житло.
3. Право на відпочинок.
4. Право на власність.
5. Право на шлюб.
6. Право на освіту.
7. Право на охорону здоров’я.
8. Право на достатній життєвий рівень.
9. Право на   безпечне довкілля.
10. Права дитини.
 
 
 
СТАНЦІЯ № 3
         Завдання. Для слів з першої колонки підберіть відповідні визначення з другої.
1.Інформація – 3
2.Голосування – 9
3.Угода – 10
4.Відплата – 1
5.Обов’язки – 6
6.Дисципліна – 2
7.Закон – 5
8.Мораль – 4
9.Правопорушення – 8
10.Прокуратура – 7
 
1.Дія, вчинок у відповідь на заподіяне комусь зло, помста.
2.Своєчасне і точне виконання вимог, що випливають із нормативних актів, моральних,громадських та інших соціальних норм.
3.Документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
4.Сукупність правил поведінки, які культивуються у суспільстві, існують у масовій свідомості людей і відображають загальновизнані у ньому погляди на добро і зло, честь і гідність, обов’язок і справедливість, і таким чином виступають критеріями у ставленні людей один до одного і до суспільства.
5.Прийнятий у визначеному конституцією порядку акт органу законодавчої влади або прийнятий шляхом референдуму, що врегульовує найважливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу щодо інших правових актів.
6.Встановлена державою межа та міра обов’язкової поведінки, невиконання якої тягне настання юридичної відповідальності.
7.Система державних органів, що здійснюють нагляд за точним виконанням і дотриманням законів.
8.Протиправне, суспільно небезпечне, винне діяння, що завдає шкоди суспільству, людям.
9.Обрання кого-небудь або вирішення чогось поданням голосів «за» і «проти».
10.Договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання стосовно чого-небудь, згода між кимось на основі взаємної вигоди.
 
 
СТАНЦІЯ № 4
         Завдання. Закінчіть речення, вставляючи слова, які подані в дужках.
Особисті права:
1.Право на … життя.
2.Право людини на повагу до її …гідність.
3.Право на свободу та особисту …недоторканість.
4.Право на недоторканість …житло.
5.Право на … таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
6.Право на невтручання в …особисте та сімейне життя.
7.Право на свободу …пересування і вільний вибір місця проживання.
8.Право на свободу …думки і слова.
9.Право на …інформацію.
10.Право на свободу світогляду та …віросповідання.
(Недоторканість, думка, пересування, життя, віросповідання, інформація, житло, особисте, гідність, таємниця).
 
 
СТАНЦІЯ № 5
         Завдання. Підтвердьте або спростуйте твердження.   Чи згодні ви, що
1.Гарантом прав і свобод людини та громадянина України є Верховна Рада. (Президент)
2.Гендер – відмінності між чоловіком і жінкою за анатомічною ознакою.
3.Юстиція – сукупність державних органів, що займаються судочинством.
4.Права водія – документ встановленого зразка, що посвідчує особу власника, його громадянство. (Паспорт)
5.Документ – діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь.
6.Гуманний – людяний у своїх діях і ставленні до інших людей.
7.Депортація – примусове виселення з місця постійного проживання.
8.Кодекс – сукупність правил.
9.За Конвенцією ООН дитиною вважається особа до 14 років. ( До 18 років)
10.ЮНІСЕФ – Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй.
 
СТАНЦІЯ № 6
         Завдання. Використовуючи порядковий номер літер в алфавіті, розшифруйте одну із статей «Конвенції ООН про права дитини».
 
Стаття 24: 6.7.21.9.1.3.11 – 22.23.19.21.19.18.11.     3.11.10.18.1.32.23.31   20.21.1.3.19   6.11.23.11.18.11   18.1   15.19.21.11.22.23.24.3.1.18.18.33   18.1.14.2.12.16.31.29     6.19.22.15.19.18.1.16.11.17.11     20.19.22.16.24.4.1.17.11   22.11.22.23.7.17.11 19.26.19.21.19.18.11   10.6.19.21.19.3.33 23.1   10.1.22.19.2.1.17.11   16.12.15.24.3.1.18.18.33   26.3.19.21.19.2   12   3.12.6.18.19.3.16.7.18.18.33 10.6.19.21.19.3.33
        Відповідь: Держави-сторони визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я.
 
 
СТАНЦІЯ № 7
         Завдання. Вкажіть, які із статей зображені на запропонованих вам малюнках. Наприклад,
 
 
 
ЛІТЕРАТУРА
            
1.Конвенція ООН про права дитини.
2.Осадчий І.Г. Цільовий проект “Кругозір” / Іван Григорович Осадчий. – Серія 1 “Практична педагогіка”. – Ставище: 2000.- № 4 (6). – 129 с.
3.Сучасний тлумачний словник української мови. / [авт.-уклад. Олексієнко Л.П., Шумейко О.Л. ]. – К.: Кобза, 2003. – 544 с.
4.Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство / Ніна Володимирівна Яременко. – Фастів: Поліфаст, 2007. – 459 с.
5.Яременко Н.В. Методика організації ігрової діяльності у години дозвілля / Н.В. Яременко // Позакласний час. – 2008. – № 10. – С.8-22.
6.Яременко Н.В. Організація діяльності клубів інтелектуальних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах / Яременко Н.В., Гаврилюк В.Ю., Мальцева І.О. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 176 с.
 
 
Анкета автора
 
ПІП: Міщенко Наталія Миколаївна.
Місце роботи: Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості.
Посада: методист з виховної роботи.
Контактні телефони: роб.: (04564) 2-51-09, моб.: 0977991937.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

19 − thirteen =